Aktualizacja: 23.06.2005  Wersja: 0.4.48
Szukaj ::..
Temat ::..

..:: HOME ::..

  ::..:: INTERNETOWY SERWIS PROGRAMISTYCZNY ::..::

 

 

TURTORIAL 5
Struktura danych

Po pewnym czasie okazuje się, że programowanie bardzo rozległych obiektów staje się niezwykle trudne dla programisty. W grę wchodzi nie tylko ograniczenie pamięci ludzkiej ale także fakt trudnej współpracy aplikacji z kompilatorem. Zmusiło to programistów do stworzenia bardziej optymalnego fasonu programów. Prostym a zarazem skutecznym krokiem było stworzenie tworzenie programu składającego się z sektorów. Każdy ?wiat 3D składa się z uporządkowanej liczby sektorów stworzonych przez programistę (Sektorem może być pokój, stół lub jakikolwiek inny element umieszczony w tym ?wiecie). 

// Struktura sektora
typedef struct etykietaSEKTOR 
{
// Liczba trójkątów w sektorze
int liczbatrojkatow; 
// wska?nik do tablicy trójkątów 
TROJKAT* trojkat; 
} SEKTOR; // Nazwa: SEKTOR

Sektor składa się z serii wielokątów zatem kolejnym krokiem jest zdefiniowanie trójkąta.

// Struktura trójkąta
typedef struct etykietaTROJKAT 
{
// tablica 3 wierzchołków
WIERZCHOLEK wierzcholek[3]; 
} TROJKAT; // Nazwa: TROJKAT

Trójkąty są podstawowym kształtem powstawania wielokątów. Każdy trójkąt składa się z okre?lone liczby parametrów mówiących o jego cechach. Podstawowymi parametrami są trzy wierzchołki okre?lające budowę trójkąta. W OpenGL wierzchołek pełni podstawową rolę w przetwarzaniu danych. Należy zatem zdefiniować trzy wierzchołki okre?lające trójkąt, pamiętając o tym, że OpenGL wymaga podania trzech współrzędnych punktu (x, y, z). Będą nam także potrzebne dodatkowe parametry okre?lające koordynację tekstury, którą użyjemy do pokrycia trójkąta (u, v).

// struktura wierzchołków
typedef struct etykietaWIERZCHOLEK 
{
// współrzędne punktu
float x, y, z; 
// koordynacja tekstury
float u, v; 
} WIERZCHOLEK; // Nazwa: WIERZCHOLEK

 


PP
...

TYP I NAZWA PLIKÓW  DO POBRANIA:
.....
...
...
FORMAT ARCHIWUM:
...
...

<-- TURTORIAL 4   TURTORIAL 6-->

 

Strona poświęcona jest technologiom programowania C++ z wykorzystaniem pakietu Visual C++, Pascal, DELPHI, C oraz technologiom tworzenia grafiki komputerowej z wykorzystaniem OpenGl i innych technik.
Wszelkie materiały zamieszczone zostały na stronie w celach dydaktycznych. Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści materiałów oraz skutki wywołane ich wykorzystaniem.

(c) P.PARDEL 2001-2005 gg:1991389

Serwis znajduje się na serwerze www.friko.pl ..::..::..