Aktualizacja: 23.06.2005  Wersja: 0.4.48
Szukaj ::..
Temat ::..

..:: HOME ::..

  ::..:: INTERNETOWY SERWIS PROGRAMISTYCZNY ::..::

 

 

TURTORIAL 3
Menu

Każda aplikacja wielooperacyjna powinna zawierać menu nawigacyjne umożliwiające użytkownikowi na wykonanie okre?lonych operacji zgodnie z jego wolą. Zadanie takie spełnia Menu, które ma za zadanie przedstawić oraz pozwolić wybrać użytkownikowi dostępne opcje aplikacji. Stworzenie najprostszego Menu nie jest trudnym zadaniem, gdyż takie Menu nie jest skomplikowane, lecz wymaga zapoznania się z kolejnymi zagadnieniami umożliwiającymi jego stworzenie.
Pierwszym etapem stworzenia sceny Menu jest jego struktura. Nasze Menu będzie niczym innym jak stworzonym w OpenGl oknem oraz zbiorem fontów bitmapowych. 
Na podstawie wszystkich powyższych założeń można opracować główną funkcję wy?wietlającą naszą zadeklarowaną scenę (Menu). 

//Funkcja odpowiadająca za rysowanie sceny Menu
int RysujSceneMenu(GLvoid) 
{
// Czyszczenie ekranu i bufora głębi
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 
// Ustawienie bieżącej macierzy
glLoadIdentity();
...
}

Menu należy wy?wietlać do momentu wybrania opcji zakończenia programu. Można to zrealizować prostą funkcją while przy pomocy zmiennej pomocniczej typu boolean.

//je?li zmienna koniec ma warto?ć prawdy (true) wtedy koniec wy?wietlania menu
while(!koniec){
...
}

 


PP
...

TYP I NAZWA PLIKÓW  DO POBRANIA:
.....
...
...
FORMAT ARCHIWUM:
...
...

<-- TURTORIAL 2   TURTORIAL 4-->

 

Strona poświęcona jest technologiom programowania C++ z wykorzystaniem pakietu Visual C++, Pascal, DELPHI, C oraz technologiom tworzenia grafiki komputerowej z wykorzystaniem OpenGl i innych technik.
Wszelkie materiały zamieszczone zostały na stronie w celach dydaktycznych. Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści materiałów oraz skutki wywołane ich wykorzystaniem.

(c) P.PARDEL 2001-2005 gg:1991389

Serwis znajduje się na serwerze www.friko.pl ..::..::..