Aktualizacja: 23.06.2005  Wersja: 0.4.48
Szukaj ::..
Temat ::..

..:: HOME ::..

  ::..:: INTERNETOWY SERWIS PROGRAMISTYCZNY ::..::

 

 

TURTORIAL 1
Podstawowe ustawienia programu Microsoft Visual C++ 6.0

Konstrukcja nawet najprostszej aplikacji stworzonej przy pomocy Microsoft Visual C++ 6.0 i korzystającej z bibliotek OpenGL wymaga utworzenia konkretnej aplikacji i ingerencji w jej pewne ustawienia standardowe. Nie są to skomplikowane operacje a ich wykonanie nie sprawi problemu nawet mniej zorientowanemu programi?cie. Pierwszą rzeczą jaką należy uczynić jest utworzenie aplikacji Win32 Application ( Należy zwrócić uwagę aby nie stworzyć aplikacji Win32 Console Application dyż nie jest to ta sama aplikacja ) co przedstawiono na Rysunku 1.Rys.1. Tworzenie aplikacji Win 32 w proramie Visual C++ 6.0


Po pojawieniu się okna wyboru projektu zaznaczamy opcję An Empty Project a następnie klikamy klawisz Finish co spowoduje utworzenie nowego pusteo projektu. Teraz naszym kolejnym etapem jest utworzenie nowego pliku roboczego C++ Source File. Etap tworzenia tego pliku przedstawia Rys.2.Rys.2. Tworzenie aplikacji Win 32 w proramie Visual C++ 6.0


W tak aplikacji należy dokonać jeszcze jedną bardzo istotną zmianę. Należy zaimplementować biblioteki potrzebne do prawidłowego działania naszej aplikacji. Z menu wybieramy opcję Project a następnie Settings. Po pojawieniu się okna ustawień wybieramy zakładkę Link. W tej zakładce dopisujemy biblioteki OpenGL32.lib, Glu32.lib i Glaux.lib w okienku Object/Library modules (Rys.3) po bibliotece kernel32.lib i potwierdzić OK.Rys. 3. Dodawanie bibliotek OpenGL32.lib, Glu32.lib i Glaux.lib


Pierwsze cztery linijki naszego programu jakie musimy napisać to definicje plików nagłówkowych, z których będziemy korzystać:

// Plik nagłówkowy dla Windows
#include <windows.h>
// Plik nagłówkowy biblioteki OpenGL32 
#include <gl\gl.h>
// Plik nagłówkowy biblioteki GLu32 
#include <gl\glu.h>
// Plik nagłówkowy biblioteki Glaux 
#include <gl\glaux.h>

 


PP
...

TYP I NAZWA PLIKÓW  DO POBRANIA:
.....
...
...
FORMAT ARCHIWUM:
...
...

<-- HOME   TURTORIAL 2-->

 

Strona poświęcona jest technologiom programowania C++ z wykorzystaniem pakietu Visual C++, Pascal, DELPHI, C oraz technologiom tworzenia grafiki komputerowej z wykorzystaniem OpenGl i innych technik.
Wszelkie materiały zamieszczone zostały na stronie w celach dydaktycznych. Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści materiałów oraz skutki wywołane ich wykorzystaniem.

(c) P.PARDEL 2001-2005 gg:1991389

Serwis znajduje się na serwerze www.friko.pl ..::..::..