Aktualizacja: 23.06.2005  Wersja: 0.4.48
Szukaj ::..
Temat ::..

..:: HOME ::..

  ::..:: INTERNETOWY SERWIS PROGRAMISTYCZNY ::..::

 

 

LEKCJA 2

LEKCJA 2. Jak korzystać z kompilatora BORLAND C++? 

________________________________________________________________ 
W trakcie tej lekcji poznasz sposoby rozwiązania typowych 
problemów występujących przy uruchomieniu kompilatora Borland 
C++. 
________________________________________________________________ 

UWAGA: 
Z A N I M rozpoczniesz pracę z dyskietką dołączoną do niniejszej 
książki radzimy Ci SPORZĄDZIĆ ZAPASOWĄ KOPIĘ DYSKIETKI przy 
pomocy rozkazu DISKCOPY, np. 

DISKCOPY A: A: lub DISKCOPY B: B: 

Unikniesz dzięki temu być może wielu kłopotów, których może Ci 
narobić np. przypadkowy wirus lub kropelka kawy. 

INSTALACJA DYSKIETKI. 

Na dyskietce dołączonej do niniejszej książki, którą najlepiej 
zainstalować na dysku stałym (z dyskiem pracuje się znacznie 
szybciej, a prócz tego jest tam znacznie więcej miejsca), w jej 
katalogu głównym znajduje się programik instalacyjny o nazwie: 

INSTALUJ.BAT 

napisany jako krótki plik wsadowy w języku BPL (Batch 
Programming Language - język programowania wsadowego). Aby 
zainstalować programy z dyskietki na własnym dysku powinieneś: 

* sprawdzić, czy na dysku (C:, D:, H: lub innym) jest co 
najmniej 2 MB wolnego miejsca, 
* włożyć dyskietkę do napędu i wydać rozkaz: 

<-- patrz tekst ksiazki 

* po naciśnięciu [Entera] rozpocznie się nstalacja. O 
zakończeniu instalacji zostaniesz poinformowany napisem na 
ekranie. 

UWAGI: 
* Jeśli korzystasz z napędu dyskietek B:, lub chcesz 
zainstalować programy z dyskietki na innym dysku niż C: - 
wystarczy napisać rozkaz - np. B:\INSTALUJ AMC48 D: i nacisnąć 
[Enter]. 
* Program instalacyjny zadziała poprawnie tylko wtedy, gdy masz 
system operacyjny DOS 6+ (6.0 lub nowszy) na dysku C: w katalogu 

C:\DOS. 
* Możesz zainstalować programy z dyskietki z poziomu środowiska 
Windows. W oknie Menedżera Programów: 
- rozwiń menu Plik 
- wybierz rozkaz Uruchom... 
- do okienka wpisz <-- patrz tekst książki 

Program instalacyjny utworzy na wskazanym dysku katalog 
\C-BELFER 
i tam skopiuje całą zawartość dyskietki oraz dokona dekompresji 
(rozpakowania) plików. Jeśli chcesz skopiwać zawartość dyskietki 
do własnego katalogu roboczego, wystarczy "wskazać" programowi 
instalacyjnemu właściwy adres: 

<-- patrz tekst książki 

Zostanie utworzony katalog: F:\USERS\ADAM\TEKSTY\C-BELFER 

UWAGA: 
Prócz przykładów opisanych w książce dyskietka zawiera dodatkowo 
kilka przykładowych aplikacji, na które zabrakło miejsca, między 
innymi: 

WYBORY95 - prosta gra zręcznościowa (dla Windows) 
FOR*.CPP - przykłady zastosowania pętli 
BGI*.CPP - przykłady grafiki DOS/BGI 
oraz programik ułatwiający kurs - MEDYT.EXE wyposażony w 
dodatkowe pliki tekstowe. 

I. URUCHOMIENIE KOMPILATORA. 

Aby uruchomić kompilator, powinieneś w linii rozkazu po 
DOSowskim znaku zachęty (zwykle C lub C:\) wydać polecenie: 

BC 

i nacisnąć [Enter]. 
(UWAGA: w różnych wersjach kompilatorów może to być np.: 
BC, TC, a dla Windows np. BCW - sprawdź swoją wersję) 

Jeśli Twój komputer odpowiedział na to: 

Bad command or file name 

* na Twoim komputerze nie ma kompilatora BORLAND C++: 
ROZWIĄZANIE: Zainstaluj C++. 

* w pliku AUTOEXEC.BAT nie ma ścieżki dostępu do katalogu, w 
którym zainstalowany jest kompilator C++. 

ROZWIĄZANIE: 

1. Zmienić bieżący katalog (i ewentualnie dysk) na odpowiedni, 
np.: 
D:[Enter] 
CD D:\BORLANDC\BIN[Enter]. //UWAGA: Podkatalog \BIN 
Albo 

2. Ustawić ścieżkę dostępu przy pomocy rozkazu np: 
PATH C:\BORLANDC\BIN 
(lub D:\TURBOC\BIN stosownie do rozmieszczenia plików na Twoim 
komputerze; najlepiej zasięgnij rady lokalnego eksperta). 

[???] NIE CHCE USTAWIĆ ŚCIEŻKI ? 
________________________________________________________________ 
Tak czasem się zdarza - zwykle wtedy, gdy pracujesz w DOS-ie z 
programem Norton Commander. Musisz pozbyć się "na chwilę" 
programu NC. Naciśnij [F10] - Quit i potwierdź przez [Y] lub 
[Enter]. Po ustawieniu ścieżek możesz powtórnie uruchomić NC. 
________________________________________________________________ 

Albo 

3. Dodać do pliku AUTOEXEC.BAT dodatkową ścieżkę. Jest to 
wyjście najlepsze. Na końcu linii ustawiającej ścieżki - np.: 

PATH C:\; C:\DOS; C:\NC; C:\WINDOWS 

dodaj ścieżkę do kompilatora C++, np.: 

PATH C:\; C:\DOS; C:\NC; D:\BORLANDC\BIN; 

Załatwi to problem "raz na zawsze". Po uruchomieniu komputera 
ścieżka będzie odtąd zawsze ustawiana automatycznie. 
Ponieważ kompilator C++ wymaga w trakcie pracy otwierania i 
łączenia wielu plików, różne wersje (program instalacyjny 
INSTALL.EXE podaje tę informację w okienku pod koniec 
instalacji) wymagają dodania do pliku konfiguracyjnego 
CONFIG.SYS wiersza: 

FILES = 20 

(dla różnych wersji wartość ta wacha się w granicach od 20 do 
50). Najbezpieczniej, jeśli nie masz pewności dodać 50. Jeśli 
wybrałeś wariant trzeci i ewentualnie zmodyfikowałeś swój 
CONFIG.SYS, wykonaj przeładowanie systemu [Ctrl]-[Alt]-[Del]. 
Teraz możesz wydać rozkaz 

BC[Enter] 

Mam nadzieję, że tym razem się udało i oto jesteśmy w IDE 
Borland C++. Jeśli nie jesteś jedynym użytkownikiem, na ekranie 
rozwinie się cała kaskada okienek roboczych. Skonsultuj z 
właścicielem, które z nich można pozamykać a które pliki można 
skasować lub przenieść. Pamiętaj "primo non nocere" - przede 
wszystkim nie szkodzić! 

€[S!] IDE = Integrated Development Environment, 

IDE, czyli Zintegrowane Środowisko Uruchomieniowe. Bardziej 
prozaicznie - połączony EDYTOR i KOMPILATOR. Zapewne znasz już 
coś podobnego z Pascala lub Quick Basica. Od dziś będzie to 
Twoje środowisko pracy, w którym będziesz pisać, uruchamiać i 
modyfikować swoje programy. 

€[???] DISK FULL! 
________________________________________________________________ 
Co robić, jeśli przy próbie uruchomienia kompilator C++ 
odpowiedział Ci: 

Disk full! Not enough swap space. 

Program BC.EXE (TC.EXE) jest bardzo długi. Jeśli wydasz rozkaz 
(wariant 1: Turbo C++ 1.0, niżej BORLAND C++ 3.1): 

DIR TC.EXE 
uzyskasz odpowiedź, jak poniżej: 

C:>DIR TC.EXE 
Directory of D:\TC\BIN 

TC EXE 876480 05-04-90 1:00a 
1 file(s) 876480 bytes 
17658880 bytes free 

C:>DIR BC.EXE 
Directory of C:\BORLANDC\BIN 

BC EXE 1410992 06-10-92 3:10a 
1 file(s) 1410992 bytes 
18926976 bytes free 


Ponieważ plik kompilatora nie mieści się w 640 K pamięci musi 
dokonywać tzw. SWAPOWANIA i tworzy na dysku dodatkowy plik 
tymczasowy (ang. swap file). Na dysku roboczym powinno 
pozostawać najmniej 500 KB wolnego miejsca. Jeśli możesz, 
pozostaw na tym dysku wolne nie mniej niż 1 MB. Ułatwi to i 
przyspieszy pracę. 
________________________________________________________________ 

Tworzony tymczasowo plik roboczy wygląda tak: 

Volume in drive D has no label 
Directory of D:\SIERRA 

TC000A SWP 262144 12-13-94 5:42p (13-XII to dziś!) 
1 file(s) 262144 bytes 
11696320 bytes free 

€[!!!] UWAGA: 

Kompilator C++ będzie próbował tworzyć plik tymczasowy zawsze w 
bieżącym katalogu, tzn. tym, z którego wydałeś rozkaz 
TC lub BC. 

II. WNIOSKI PRAKTYCZNE. 

* Lepiej nie uruchamiać C++ "siedząc" na dyskietce, ponieważ 
może mu tam zabraknąć miejsca na plik tymczasowy. 
* Dla użytkowników Novella: Uruchamiajcie kompilator C++ tylko 
we własnych katalogach - do innych możecie nie mieć praw zapisu. 

Plik .SWP jest tworzony tylko podczas sesji z kompilatorem C++ i 

usuwany natychmiast po jej zakończeniu. Możesz go zobaczyć tylko 

wychodząc "na chwilę" do systemu DOS przy pomocy rozkazu DOS 
Shell (menu File). 

€[S!] SWAP - Zamiana. 
________________________________________________________________ 
Jeśli wszystkie dane, potrzebne do pracy programu nie mieszczą 
się jednocześnie w pamięci operacyjnej komputera, to program - 
"właściciel", (lub system operacyjny - DOS, OS2, Windows) może 
dokonać tzw. SWAPOWANIA. Polega to na usunięciu z pamięci 
operacyjnej i zapisaniu na dysk zbędnej w tym momencie części 
danych, a na ich miejsce wpisaniu odczytanej z dysku innej 
części danych, zwykle takich, które są programowi pilnie 
potrzebne do pracy właśnie teraz. 
________________________________________________________________ 


€[Z] - Propozycje zadań do samodzielnego wykonania.
---------------------------------------------------------------- 

1.1 Sprawdź ile bajtów ma plik .EXE w tej wersji kompilatora 
C++, której używasz. 
1.2. Posługując się rozkazem DOS Shell z menu File sprawdź gdzie 
znajduje się i jakiej jest wielkości plik tymczasowy .SWP. Ile 
masz wolnego miejsca na dysku ? 
________________________________________________________________ 
EOF

 


DZIAŁ C&C++
...

TYP I NAZWA PLIKÓW  DO POBRANIA:
.....
...
... LEKCJA2.txt 9kB
FORMAT ARCHIWUM:
...
...

 

 

Strona poœwięcona jest technologiom programowania C++ z wykorzystaniem pakietu Visual C++, Pascal, DELPHI, C oraz technologiom tworzenia grafiki komputerowej z wykorzystaniem OpenGl i innych technik.
Wszelkie materiały zamieszczone zostały na stronie w celach dydaktycznych. Autor nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœci materiałów oraz skutki wywołane ich wykorzystaniem.

(c) P.PARDEL 2001-2005 gg:1991389

Serwis znajduje się na serwerze www.friko.pl ..::..::..